Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent
Kod produktu: 065-23 [(beta-mercapto-beta,beta-cyclopenta-methylenepropionyl1, )-Me-Tyr2, Arg8]-Vasopressin (AVP) (Human, Rat, Mouse, Ovine, Canine) Producent: Phoenix Europe Usuń
Kod produktu: 065-23 [(beta-mercapto-beta,beta-cyclopenta-methylenepropionyl1, )-Me-Tyr2, Arg8]-Vasopressin (AVP) (Human, Rat, Mouse, Ovine, Canine) Producent: Phoenix Europe Usuń

Baza wiedzy

DIAGNOSTYKA DYSKRAZJI KOMÓREK B

3 października 2019
 •  Testy Freelite® są zalecane do ilościowego oznaczania wolnych lekkich łańcuchów κ i λ immunoglobulin.Uzyskane wyniki, zarówno stężenie każdego z łańcuchów osobno, jak również wartość współczynnika, wyrażona jako stosunek κ/λ, określanego mianem wskaźnika klonalności, są niezmiernie ważne w różnicowaniu chorób monoklonalnych i poliklonalnych. 

  Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Szpiczaka Mnogiego opublikowała w 2009 roku wytyczne zalecające pomiar stężenia wolnych łańcuchów lekkich w surowicy, w konkretnych jednostkach i przypadkach klinicznych. Rekomendacje te zostały opracowane na podstawie wyników uzyskanych w obszernych, wieloletnich badaniach klinicznych, wielu ośrodków na świecie, przy wykorzystaniu testów Freelite® The Binding Site, i wskazują one na użyteczność wspomnianych testów w diagnozowaniu, monitorowaniu i rokowaniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim oraz w innych dyskrazjach komórek B(1). Polska Grupa Szpiczakowa (2,3) w swych rekomendacjach powołuje się na powyższe sprawdzone i publikowane doświadczenia. 

  1. Dispenzieri A, et al. International Myeloma Working Group guidelines for serum-free light chain analysis in multiple myeloma and related disorders. Leukemia 2009: 23: 215-224

  2. Anna Dmoszyńska i wsp. Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznania I leczenia szpiczaka plazmocytowego na rok 2012. Acta Haematologica Polonica 2012: 43: 7-47

  3. Anna Dmoszyńska i wsp. Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznania I leczenia szpiczaka plazmocytowego na rok 2013. Acta Haematologica Polonica 2013: 44: 3-47  


  Do pobrania: Freelite rekomendowane przez IMWG.pdf

 • Testy Hevylite® służą do ilościowego oznaczania par łańcuchów ciężki/lekki każdej z klas immunoglobulin.Pozwalają one identyfikować i mierzyć stężenie cząsteczek będących parami łańcuchów lekkich κ lub λ związanych z łańcuchami ciężkimi γ, μ i α, poszczególnych klas immunoglobulin, np. IgGκ, IgGλ, IgAκ, IgAλ, IgMκ, IgMλ . Wartość stosunku stężeń poszczególnych cząsteczek w jednej klasie immunoglobulin jest wskaźnikiem różnicującym choroby monoklonalne i poliklonalne.

  Oznaczenia Hevylite® zapewniają wyższą czułość detekcji immunoglobulin monoklonalnych niż elektroforeza białek i czułość porównywalną lub lepszą niż immunofiksacja.

  Testy te mają udokumentowaną kliniczną wartość w monitorowaniu pacjentów z gammapatiami monoklonalnymi.
 • System Kontroli Jakości Immprove® dla oznaczeń paraprotein.

  Zewnątrzlaboratoryjna kontrola oznaczeń wybranych białek specyficznych wykorzystywanych w diagnostyce dyskrazji klonalnych takich jak: IgG, IgA, IgM, β-2-mikroglobulina, wolne lekkie łańcuchy λ i κ, stosunek κ/λ, elektroforeza i immunofiksacja w surowicy i w moczu.