Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent
Kod produktu: 065-23 [(beta-mercapto-beta,beta-cyclopenta-methylenepropionyl1, )-Me-Tyr2, Arg8]-Vasopressin (AVP) (Human, Rat, Mouse, Ovine, Canine) Producent: Phoenix Europe Usuń
Kod produktu: 065-23 [(beta-mercapto-beta,beta-cyclopenta-methylenepropionyl1, )-Me-Tyr2, Arg8]-Vasopressin (AVP) (Human, Rat, Mouse, Ovine, Canine) Producent: Phoenix Europe Usuń

Baza wiedzy

GeneQuery

10 grudnia 2019

Zestawy macierzy GeneQuery™ qPCR to starannie opracowane narzędzie, które umożliwia  analizę ekspresji genów w szybki i oszczędny sposób. Dobór genów, w każdym rodzaju zestawu oparty jest wnikliwych i regularnych badaniach literatury przeprowadzonych przez zespół specjalistów ScienCell. Zestawy są dostarczane w formacie płytki 96-dołkowej do qPCR. Każdy dołek zawiera jeden zestaw starterów, który swoiście rozpoznaje i wydajnie amplifikuje cDNA genu docelowego.

Gene_Expression_Profiling_PL

Kluczowe zalety analizy ekspresji genów zestawami GeneQuery™

 • primery dla ponad 4.000 genów
 • docelowy gen wykrywany i określany ilościowo przy bardzo niskiej liczbie kopii
 • amplpifikacja dotyczy wyłącznie badanego genu, produktem jest amplikon o wielkości 80-210 bp
 •   zestaw starterów rozpoznawał wszystkie znane warianty transkrypcyjne genu docelowego (o ile nie wskazano inaczej)
 • wysoka wydajność; produkt podwaja się z każdym cyklem w fazie wykładniczej
 • wysoka powtarzalność
 • gotowe zestawy predefiniowane oraz pod indywidualne zamówienie
 • bezpośredni pomiar ekspresji genów w różnego typu komórkach, liniach komórkowych bądź tkankach
 • porównywanie wyników porównanie międzylaboratoryjne i między różnymi testami, ponieważ wszystkie primery są optymalizowane w tych samych warunkach qPCR
 • optymalna temperatura anilingu w reakcji qPCR wynosiła 65 °C (przy 2 mM Mg2+ i bez DMSO)
 • brak problemu primer-dimer
 • zestaw starterów walidowany za pomocą qPCR z analizą krzywej topnienia i elektroforezą żelową
 • dostępne na życzenie zestawy na mysz, szczura, świnię
 • większość zestawów dostępna wyłącznie w ScienCell

Analiza ekspresji genów zestawami GeneQuery™ dotyczyć może

systemów komórkowych
 •  komórki systemu nerwowego
 •   komórki płucne
 •   komórki nerkowe
 •   komórki tarczycy
 •   komórki nabłonkowe
 •   hepatocyty
 •   komórki śródbłonka
 •   fibroblasty
 •   komórki macierzyste
 •   … szereg innych

szlaków biologicznych

 •   szlak PD-1/PD-L1
 •   szlak sygnalizacyjny Wnt
 •   szlak sygnalizacyjnyNotch
 •   angiogeneza
 •   apoptoza
 •   cykl komórkowy
 •   … szereg innych

chorób

 •   rak tarczycy
 •   rak wątrobowokomórkowy
 •   rak nerkowokomórkowy
 •   czerniak
 •   rak płuc
 •   zapalenie wątroby typu B
 •   wirusowe zapalenie wątroby typu C
 •   stwardnienie zanikowe boczne (ALS)
 •   … szereg innych

Szerokie zastosowanie zestawów do analiza ekspresji genów GeneQuery™

Badania podstawowe
 • analiza szlaków biologicznych
 • identyfikacja zakłóceń sygnalizacji komórkowej
 • badanie zmian ekspresji genów
 • badania nad rakiem
 • badania chorób dziedzicznych
 • badanie mechanizmów, które mogą charakteryzować fenotypy
 • porównanie funkcji i biologii komórki w różnych warunkach

Badania translacyjne

 •   poszukiwanie i ocena markerów biologii eksperymentalnej
 •   ocena mechanizmu działania leku w badaniach przesiewowych
 •   ocena działania nowego leku i ulepszanie jego działania
 •   badania metabolizmu leków

Badania kliniczne

 • przewidywanie skuteczność leku u poszczególnych pacjentów
 • ocena efektów terapii skojarzonej
 • ocena zgodności i bezpieczeństwa stosowania leku

Zestaw przykładowy GeneQuery™ Human Skin Wound Healing qPCR Array Kit, #GK041

Zestaw ten ma na celu ułatwienie profilowania ekspresji 88 kluczowych genów zaangażowanych w proces naprawy ran. Gojenie ran jest złożonym procesem, który obejmuje wiele zdarzeń biologicznych, takich jak fagocytoza, angiogeneza, neokolageneza, rekonstrukcja nabłonka i remodeling kolagenu.

Można go ogólnie podzielić na 3 etapy: 1) hemostazę i koagulację, 2) zapalenie i 3) proliferację i przebudowę tkanek.
Geny pogrupowane zgodnie z ich funkcjami analizowane zestawem #GK041

 •   Etapy gojenia się ran

o   Hemostaza i koagulacja: IL1A, IL1B, IL6, TNF, FGF2, IGF1, TGF, HIF1A

o   Zapalenie: CXCL8, VEGF, ELANE, CTSG, PRTN3, PLAU, TGF, PDGF, TNF, IFNG

o   Proliferacja i przebudowa tkanek: EGF, FGF7, IGF1, IFNG, CSK, RAC1, RHOA, CDC42

 •   Składniki zewnątrzkomórkowej macierzy: COL1A2, COL3A1, COL4A1, COL14A1
 •   Adhezja komórkowa: CDH1, ITGA, ITGB, MMP, F3, FGA, TIMP1, ACTA2, ACTC1, TAGLN
 •   Cytokiny i chemokiny: CCL2, CXCL1, CXCL2, CXCL8, IL1A, IL1B, IL4, IL6
 •   Czynniki wzrostu: CSF2, CSF3, EGF, CTGF, FGF, PDGF, TGF