Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent
Kod produktu: 065-23 [(beta-mercapto-beta,beta-cyclopenta-methylenepropionyl1, )-Me-Tyr2, Arg8]-Vasopressin (AVP) (Human, Rat, Mouse, Ovine, Canine) Producent: Phoenix Europe Usuń
Kod produktu: 065-23 [(beta-mercapto-beta,beta-cyclopenta-methylenepropionyl1, )-Me-Tyr2, Arg8]-Vasopressin (AVP) (Human, Rat, Mouse, Ovine, Canine) Producent: Phoenix Europe Usuń

Baza wiedzy

Zestawy Luminex®

23 września 2019

R&D Sytems – gwarancja jakości i powtarzalności wyników

Luminex® Screening i Luminex® Performance – testy przeznaczone na platformy Luminex®, umożliwiające równoczesne, ilościowe pomiary od kilku do kilkudziesięciu markerów w jednym cyklu testu.

Zestawy Luminex® są dedykowane do współpracy z platformami Luminex® umożliwiającymi równoczesny pomiar wielu markerów (od kilku do kilkuset) w jednym cyklu testu. Technologia Luminex® opiera się na wykorzystaniu mikrokulek polistyrenowych lub magnetycznych. Mikrokulki te (ang. beads) są wewnętrznie wyznakowane barwnikiem fluorescencyjnym, który stanowi widmowy adres danej mikrokulki. Na ich powierzchni immobilizowane są przeciwciała, specyficzne dla konkretnych antygenów i pozwalające na wychwytywanie poszukiwanych markerów w badanym materiale. Analizatory Luminex® wykorzystują technologię cytometrii przepływowej lub techniki obrazowania do identyfikacji mikrokulek, a także do detekcji emisji fluoroforu (np. PE) ze względu na obecność oznaczanych cząsteczek. Analiza, polega na przepuszczeniu przez cienką kapilarę pojedynczych mikrokulek. Przy pomocy jednej wiązki lasera identyfikuje się ich kolor, a tym samym rodzaj badanego antygenu. Druga wiązka światła lasera wzbudza fluorescencję w znaczniku przyłączonym do przeciwciał II-rzędowych. W przypadku systemów Luminex® wykorzystujących mikrokulki magnetyczne; magnes w analizatorze rejestruje i przytrzymuje superparamagnetyczne mikrocząstki w monowarstwie na dnie dołka. Dwie odrębne spektralnie diody emitujące światło (LED) oświetlają kulki. Jedna dioda identyfikuje, która substancja jest wykrywana, a druga dioda określa wielkość sygnału pochodzącą z PE. Każdy dołek jest zapamiętywany przez kamerę CCD.
Zobacz schemat pracy zestawów Luminex®

Technologia Luminex umożliwia równoczesną, wielomarkerową analizę w każdym dołku płytki 96-dołkowej. Pomiar odbywa się w bardzo małej objętości próbek. Jest to najszybsza technika pozwalająca na stworzenie precyzyjnego profilu badanej próbki, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dokładności i powtarzalności pomiarowej (dot. zestawów Luminex® Performance Assays) 

Przeznaczenie zestawów Luminex® firmy R&D Systems
Oferta obejmuje szeroką gamę zestawów, które można pogrupować np. ze względu na typ analizowanych cząsteczek. Wyróżnić wówczas można zestawy do analiz

 • Czynników rozpuszczalnych – cytokin, chemokin, czynników wzrostowych, cząsteczek adhezyjnych, metaloproteinaz. Są to pomiary ilościowe.
 • Cząsteczek sygnałowych – wewnątrzkomórkowych kinaz i receptorów kinaz tyrozynowych (RTK). Służą one do pomiaru względnej fosforylacji białek.W zależności on zastosowanej technologii Luminex® wyróżnić można
 • Zestawy oparte na kulkach polistyrenowych – Luminex® Screening / Performance Assay Polystyrene
 • Zestawy oparte na kulkach superparamagnetycznych – Luminex® Screening / Performance Assay Magnetic

Korzyści zastosowania zestawów Luminex® firmy R&D Systems

 • efektywniejsza alternatywa dla testów immunoenzymatycznych
 • badanie oddziaływań typu ligand-receptor
 • ilościowy wymiar badań skryningowych
 • skrócenie czasu i zmniejszenie nakładu pracy w stosunku do tradycyjnej metody ELISA
 • znaczące zwiększenie efektywności wykonywanych oznaczeń
 • redukcja kosztów pojedynczego oznaczenia


Luminex® Performance Assays
Luminex® Performance Assays to zestawy gwarantujące najbardziej dokładny i powtarzalny pomiar, jaki obecnie umożliwia technologia Luminex. Precyzję pomiaru gwarantują tu specjalnie dobrane i zoptymalizowane zestawy rozcieńczalników, które w zależności od wybranego panelu umożliwiają jednoczesny pomiar do 22 markerów. Dostępnych jest wiele predefiniowanych paneli, które mogą być zamawiane w całości lub jako zestaw kilku markerów w obrębie danego panelu. 

Zestawy typu Performance pracują z bardzo szerokim wachlarzem próbek, takich jak: supernatanty hodowli komórkowych, surowica, osocze, mocz, ślina, i mleko.

Zalety użycia zestawów Luminex® Performance firmy R&D Systems

 • markery pogrupowane w panele, każdy panel zawiera unikatowy, optymalizowany bufor dla zestawu markerów, w celu zapewnienia dokładności i powtarzalności pomiarów
 • jakościowe odpowiedniki zestawów klasy Quantikine®, potwierdzone rygorystycznymi testami porównawczymi QC/QA
 • wysoka korelacja uzyskanych wyników z zestawami Quantikine®
 • wyznaczają standardy jakości w technologii Luminex, podobnie jak zestawy Quantikine® w technice ELISA
 • zestaw składa się z zestawu podstawowego (base kit) i zestawów kulek (bead sets) wybieranych w obrębie panelu, a dostarczanych osobno, które należy zmieszać przed użyciem zgodnie z protokołem; dostępne jest 12 paneli
 • krótki czas wykonania panelu oznaczeń: 2,5 – 5 h
 • dostępność zarówno paneli ludzkich, jak i mysich oraz szczurzych
 • wymagania małej objętości próbki (<100 µl)
   

Luminex® Screening Assays
Luminex® Screening Assays to zestawy oferujące najszerszy wybór markerów na platformę Luminex. Materiałem badanym mogą być supernatanty hodowli komórkowych, surowica lub osocze. Wykorzystanie uniwersalnego rozcieńczalnika umożliwia równoczesne oznaczanie do 40 ludzkich biomarkerów. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania dowolnego panelu stosownie do swoich potrzeb z listy ponad 100 dostępnych markerów. Wybrane zestawy mikrokulek dostarczane są w postaci wstępnie zmieszanych, gotowych do użycia zestawów.

Zalety zastosowania zestawów Luminex® firmy R&D Systems

 • największa elastyczność w doborze markerów
 • najszybsze i najbardziej opłacalne rozwiązanie do oznaczania wielu markerów jednocześnie
 • definiowanie indywidualnego panelu on-line, za pośrednictwem intuicyjnej strony internetowej producenta
 • wykonanie testu nawet w 3 godziny
 • wymagana mała objętość próbki (<50 µl) dla wielu oznaczeń wykonywanych jednocześnie 

Zestawy Luminex® Performance Assays dostępne są w dwóch formatach mikrokulek: polistyrenowych lub magnetycznych. Zestawy oparte na mikrokulkach polistyrenowych zaprojektowane są do współpracy z analizatorami Luminex 100™, Luminex 200™, Bio-Rad® Bio-Plex®. Zestawy oparte na kulkach magnetycznych współpracują z analizatorami Luminex MAGPIX®, Luminex 100™, Luminex 200™, oraz Bio-Rad® Bio-Plex®