Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent
Kod produktu: 065-23 [(beta-mercapto-beta,beta-cyclopenta-methylenepropionyl1, )-Me-Tyr2, Arg8]-Vasopressin (AVP) (Human, Rat, Mouse, Ovine, Canine) Producent: Phoenix Europe Usuń
Kod produktu: 065-23 [(beta-mercapto-beta,beta-cyclopenta-methylenepropionyl1, )-Me-Tyr2, Arg8]-Vasopressin (AVP) (Human, Rat, Mouse, Ovine, Canine) Producent: Phoenix Europe Usuń

Baza wiedzy

ZESTAWY PROTEOME PROFILER™

3 października 2019

Proteome Profiler™ to bardzo wydajne narzędzie do
równoczesnego pomiaru względnego poziomu do
120 białek w jednej próbce. Zestawy dostępne są w
formacie macierzy umieszczonej na membranach
nitrocelulozowych. Idealne nadają się one do
profilowania szerokiego zakresu białek, w małej
liczbie próbek z zastosowaniem standardowej
detekcji chemiluminescencyjnej.
Do przeprowadzenia testu nie wymagana jest
żadna platforma sprzętowa. Do obróbki danych
wykorzystuje się powszechnie dostępne analizatory
obrazu.

3

Zestawy oferują szybki i wygodny sposób pomiaru wielu czynników w jednej próbce. Istnieje możliwość pomiaru zarówno czynników zewnątrzkomórkowych i wewnątrzkomórkowych. Przeciwciała pierwotne immobilizowane są w duplikatach na membranie nitrocelulozowej. Wykonanie oznaczeń nie wymaga żadnego specjalistycznego sprzętu, ponad ten używany do zbierania danych z western blotu. Użycie zestawów Proteome Profiler™ daje pewny i powtarzalny wynik odpowiadający dziesiątkom western blotów.

Przykładowe zastosowanie zestawu Proteome Profiler™  – indukcja oraz inhibicja fosforylacji kinaz w komórkach T47D.
W doświadczeniu użyto hodowlę kontrolną linii komórkowej ludzkiego raka sutka T47D, oraz komórki traktowane rekombinowanym ludzkim EGF przez 15 minut, lub EGF po wstępnej 2 godzinnej inkubacji z inhibitorami MEK: PD 0325901, PD 98059, SL 327lub U0126. Status fosforylacji określono za pośrednictwem zestawu Proteome Profi ler Human Phospho-Kinase Array.

A. Skan membrany znakowanej chemiluminescencyjnie po ekspozycji wobec kliszy RTG

4

B. Histogram uzyskany z pomiarów gęstości pikseli (B)

5

Poznaj dostępne zestawy Proteome Profiler™

Markery zewnątrzkomórkowe

• Human and Mouse Phospho-RTK Antibody Array
• Human Phospho-MAPK Antibody Array
• Human Phospho-Kinase Antibody Array
• Human Cell Stress Array
• Human Apoptosis Antibody Array
• Human Pluripotent Stem Cell Antibody Array
• Human Phospho-Immunoreceptor Antibody Array
• Human Ubiquitin Array


Markery wewnątrzkomórkowe

• HumanMouse, and Rat Cytokine Antibody Array
• Human and Mouse XL Cytokine Antibody Array
• Human XL Oncology Antibody Array
• HumanMouse, and Rat Adipokine Antibody Array
• Human and Mouse Angiogenesis Antibody Array
• Human and Mouse Chemokine Antibody Array
• Human Kidney Biomarker Array
• Human Protease Antibody Array
• Human Protease Inhibitor Array
• Human Protease/Protease Inhibitor Array
• Human Soluble Receptor Antibody Array, Hematopoietic Panel
• Human Soluble Receptor Antibody Array, Non-Hematopoietic Panel