Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent
Kod produktu: 065-23 [(beta-mercapto-beta,beta-cyclopenta-methylenepropionyl1, )-Me-Tyr2, Arg8]-Vasopressin (AVP) (Human, Rat, Mouse, Ovine, Canine) Producent: Phoenix Europe Usuń
Kod produktu: 065-23 [(beta-mercapto-beta,beta-cyclopenta-methylenepropionyl1, )-Me-Tyr2, Arg8]-Vasopressin (AVP) (Human, Rat, Mouse, Ovine, Canine) Producent: Phoenix Europe Usuń

MERCK MILLIPORE

Merck Millipore kontynuuje ofertę uznanych, a nieistniejących już producentów – Chemicon i Upstate. Jest to bogata oferta odczynników do neurobiologii i biologii komórki, zwłaszcza do badań nad cyklem komórkowym (w tym apoptozy) i transdukcją sygnału komórkowego, a także odczynników do badań komórek macierzystych. Obok długiej listy zestawów ELISA do różnych aplikacji i przeciwciał, skierowanych przeciwko neurotrofinom, neurotransmiterom, transporterom i receptorom komórek, białkom cytoszkieletu oraz białkom macierzy (np. metaloproteinazom), cząsteczkom adhezyjnym (np. integrynom), markerom nowotworowym, hormonom i białkom osocza, firma oferuje także media do hodowli komórek macierzystych. Unikatowym elementem oferty są odczynniki do badania kinaz i analizy szlaków metabolicznych tj. przeciwciała skierowane przeciwko kinazom, inhibitory i substraty kinaz.

Znajdź produkt